SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

dokumenty

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZo-PROFILAKTYCZNY

PROCEDURY INTERWENCYJNE

REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  - rok szkolny 2018/2019 - kl.1-8

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA DARMOWEGO PODRĘCZNIKA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. KINGI W SANOKU

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA  - rok szkolny 2017/2018

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZAPISAMI DO SZKOŁY:

karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej -  załącznik nr 1a - uczniowie z obwodu

wniosek o przyjęcie dziecka siedmioletniego -  załącznik nr 1b  - uczniowie spoza obwodu

wniosek o kontynuowanie nauki w klasie pierwszej -  załącznik nr 2

karta zgłoszenia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej -  załącznik nr 3a - uczniowie z obwodu

wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego -  załącznik nr 3b  - uczniowie spoza obwodu

wniosek o kontynuowanie nauki w klasie drugiej -  załącznik nr 4

karta zgłoszenia dziecka do klasy czwartej -  załącznik nr 5

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dla uczniów przychodzących z innych szkół) -  załącznik nr 6

 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010