SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Od 12 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku funkcjonować będzie wyłącznie dziennik elektroniczny. Wszelkie postanowienia dotyczące dziennika określa regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego, dostępny poniżej. Regulamin ten zgodny jest z aktualnym Rozporządzeniem, Statutem Szkoły, WSO. 

 Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem.

Konta będą aktywowane po złożeniu u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły wypełnionych KART INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO AKTYWACJI KONTA, które otrzymacie Państwo od wychowawcy klasy.

 

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego

Załącznik 1 - Karta aktywacji konta  w dzienniku elektronicznym

Załącznik 2a i 2b - Karta obecności i karta lekcyjna w wypadku awarii

Załącznik 3 - Instrukcja do założenia konta dla rodzica/opiekuna

 

Obejrzyj film i dowiedz się, jak pierwszy raz zalogować się do e-dziennika

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

 

W razie problemów proszę o kontakt z Administratorem Dziennika elektronicznego sp2dziennik@gmail.com,

 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010