SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

Nasza DWÓJKA - dwumiesięcznik szkolny

Gazetka szkolna "Nasza Dwójka" ukazuje się w SP 2 od 2001 r. W latach 2001-2002 miała postać kwartalnika, opracowywanego głównie przez nauczycieli.

Od roku 2003 jest redagowana przez zespół uczniów pod opieką pani Joanny Twardak. Nad oprawą graficzną i składem komputerowym gazety czuwa pan Andrzej Pakosz.

Gazetka jest dwumiesięcznikiem, wydawanym w nakładzie 100 egzemplarzy. Okazjonalnie ukazują się też numery okolicznościowe pisemka. Rozprowadzana jest wśród uczniów i pracowników szkoły, jak również wśród przyjaciół i sympatyków naszej placówki.

”Nasza Dwójka” dostępna jest też w wersji on-line na stronie internetowej szkoły.

Od trzech lat egzemplarze gazety są przesyłane do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku.

W maju 2003 r. "Nasza Dwójka" zajęła II miejsce w Rejonowym Konkursie Gazet Szkolnych "O Laur Gęsiego Pióra".

Dwumiesięcznik tworzony jest przez zespoły redakcyjne uczniów, przy czym  skład tych zespołów co roku ulega zmianie. Kolegia redakcyjne zbierają się najczęściej podczas zajęć koła dziennikarskiego. Uczniowie pod okiem opiekunki ustalają tematykę  i zawartość kolejnych numerów. Omawiają również indywidualnie poszczególne artykuły i rubryki. Gotowe teksty młodzi dziennikarze przesyłają do korekty stylistyczno – ortograficznej. Następnie materiał przekazany zostaje do specjalisty od oprawy graficznej i składu komputerowego. Wreszcie gazeta zostaje powielona na kserokopiarce. Młodzi dziennikarze "Naszej Dwójki" zajmują się też jej kolportażem.

Pisemko zawiera stałe działy, jak np „Przecieki ze szkolnej czytelni i biblioteki”, "Konkursy", "Poradnik dobrych manier", "Maniak komputerowy", "Bliżej natury", "Mały poliglota”, „Forum Mistrzów Pióra”, "Wywiad", itp.

W gazetce zamieszczane są też relacje  z wydarzeń i uroczystości bieżących, ważnych w życiu naszej szkoły.

Opiekę merytoryczną sprawowała pani Joanna Twardak obecnie pani Joanna Ziarko.

Skład drukarski i opracowanie graficzne: pan  Andrzej Pakosz, a obecnie pani Marzena Śliwińska oraz pani Alicja Staruchowicz Pastuszczak (wydania specjalne).

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010