SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

SZKOLNA IZBA REGIONALNA

Region jest rzeczywistością “zakorzeniającą” człowieka we wspólnocie, kulturze i terytorium. Daje poczucie bliskości, bycia u siebie i bycia sobą.

Wpływa także na zrozumienie swoich obowiązków i włączenie się w życie własnego środowiska.

 Pierwszym krokiem ku temu jest poznanie oraz dostrzeżenie dorobku ojców i dziadków. Stworzenie więzi pokoleniowej w trwałości przekazywania dorobku cywilizacyjnego, ukazanie, jak wokół nas zmieniał się świat, że jednobrzmiące nazwy kryją w sobie różne znaczenie, wzbudzenie dumy z właściwie pojmowanej odrębności.

Znakomitym sposobem dla osiągnięcie tych celów było zaktywizowanie uczniów poprzez włączenie ich do poszukiwań śladów przeszłości w najbliższym im otoczeniu.

W rodzinnych domach, obejściach dziadków, krewnych i znajomych. Dzięki temu każdy przedmiot od razu miał swoją własną historię. Nie był już rzeczą anonimową, a stawał się częścią ich własnej historii rodzinnej.

Uczniowie poznawali nie tylko nazwy i przeznaczenie przynoszonych do izby przedmiotów, ale również związane z nimi dzieje, obyczaje i tradycje rodzinne.

Dla niektórych młodych ofiarodawców były to całkiem nowe odkrycia.

Większość eksponatów pochodzi z gospodarstw wiejskich lub przedmieść, gdzie oprócz pracy w fabryce utrzymywano się z rolnictwa.

Stąd między innymi podjęto próbę rekonstrukcji fragmentu obejścia wiejskiego.

Elementem łączącym tradycję i współczesność są "Marzanny”, wykonane przez uczniów podczas zajęć szkolnych.

Pomysłodawczynie Izby – mgr Lucyna Mazur i mgr Teresa Fuksa - przystępując do pracy, nie spodziewały się, że ich inicjatywa spotka się z tak żywą reakcją, a to, co w planach miało być celem końcowym, dziś jest zaledwie początkiem drogi: wzajemnego poznawania się pokoleń, a przez to i samego siebie.

Nie traktujemy Izby jako dzieła dokończonego i zamkniętego. Zgromadzenie eksponatów i zaaranżowanie wnętrza stało się dobrym początkiem do wykorzystania zasobów wystawy i jej specyficznej scenerii w różnych przedsięwzięciach.

Historycy i poloniści prowadzą tematyczne zajęcia z regionalizmu. Organizowane są tu cykliczne spotkania uczniów z etnografem, odbywają się przedstawienia teatralne.

 Organizujemy zajęcia otwarte, przeznaczone zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak też dla grup przedszkolnych (pięcio- i sześciolatków).

Zajęcia prowadzi nauczycielka historii w naszej szkole, współtwórczyni Izby i wieloletni praktyk regionalizmu, mgr Teresa Fuksa.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia zbiorów zgromadzonych w naszej Izbie oraz do czynnego uczestnictwa i wcielania się w role wykonawców zapomnianych zawodów i zajęć domowych.

galeria zdjęć

 

 TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. OD ZIARENKA DO BOCHENKA.

2. ŁAN LNU I MOTEK PRZĘDZY

3. W KUFRZE MOJEJ BABCI

4. W KUCHNI DAWNEJ GOSPODYNI.

5. JAK TO DAWNIEJ PRANO I NIEKIEDY PRASOWANO

 

 Szczegółowe informacje na temat zwiedzania Izby i uczestnictwa w zajęciach można uzyskać w sekretariacie szkoły.

ZAPRASZAMY!

      folder w pliku pdf

 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010