SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

JUBILEUSZOWA DWÓJKA

 

W tym roku szkolnym  obchodzono   w  szkole cztery  wielkie jubileusze:105 lat istnienia szkoły, 50 lat pod patronatem Św. Kingi, 50 lat istnienia budynku przy ulicy Rymanowskiej, 10 lat przywrócenia szkole imienia patronki - Św. Kingi. Obchody jubileuszowe zaplanowano na dwa dni.

Dnia  17 maja 2017r. odbyło się nauczycielskie spotkanie pokoleń. Uczestniczyli w nim byli dyrektorzy szkoły, nauczyciele emeryci  oraz pedagodzy, którzy w tej szkole przepracowali wiele lat swojego zawodowego życia. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor- Maria Harajda witając wszystkich  gości i pracowników szkoły.  Po powitaniu pani Lucyna Mazur dokonała otwarcia wystawy „Dwójka w fotografii”- przygotowanej na tę okoliczność -.

Bardzo  wzruszającym momentem dla  zebranych było zaprezentowanie przez Panią Teresę Fuksę historii szkoły w wersji multimedialnej. Po jej obejrzeniu zaproszeni goście mieli możliwość  powrotu do lat spędzonych w szkole: oglądali stare kroniki szkolne, odbyli spacer po budynku i odwiedzali sale, w których pracowali przez wiele lat.

Spotkanie,  przebiegało w bardzo serdecznej i ciepłej atmosferze. Goście wspominali lata spędzone w SP2, opowiadali anegdoty związane z tym okresem własnej pracy zawodowej. Wspominkowe opowieści przeplatane były wspólnym śpiewem  znanych wszystkim piosenek, przy akompaniamencie akordeonu pana Bartłomieja Mandzelowskiego

18.05.2017 - to data, która  na długo zapadnie w pamięć całej społeczności naszej szkoły.

Rankiem na boisku szkolnym zebrali się uczniowie i pod opieką wychowawców udali się na uroczystą mszę rozpoczynającą obchody Jubileuszu

O godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczystość w naszej szkole. Zaszczycili ją liczni goście.

Po uroczystym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego i Hymnu Szkoły złożono kwiaty w Kąciku Patronki.

Następnie pani dyrektor Maria Harajda serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych, a po jej przemówieniu głos zabrali przedstawiciele władz Sanoka i zaproszeni goście.

Władze naszego miasta reprezentowali  pan burmistrz Tadeusz Pióro, burmistrz Stanisław Chęć oraz skarbnik miasta, pan Bogdan Florek.

Wśród gości byli również dyrektorzy sanockich szkół podstawowych i  gimnazjów, prezydium  Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, a także liczne grono Przyjaciół Szkoły. Nie mogło też zabraknąć byłej wizytator  KO w Rzeszowie  pani Krystyny Chowaniec - obecnie Komendantki Hufca w Sanoku, która uhonorowała  szkołę Honorową   Złotą Odznaką „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej”.

Po części oficjalnej uczniowie naszej szkoły zaprezentowali program artystyczny „Dwójkowe podróże w czasie”, w trakcie którego przedstawili historię szkoły i jej osiągnięcia na przestrzeni lat. W przedstawieniu brali również udział nauczyciele i rodzice. Widowisko nagrodzono gromkimi brawami. Dla wielu zgromadzonych była to sentymentalna wyprawa w przeszłość, w lata młodości. Po zakończeniu programu artystycznego szacowni goście i pracownicy szkoły zaproszeni zostali na jubileuszowy tort.

Wszyscy mogli też obejrzeć wystawę ,,Dwójka w fotografii” i wpisać się do pamiątkowej księgi. Wielu z nich nie kryło wzruszenia i zaskoczenia, kiedy na fotografiach odnajdywali w szkolnych ławkach siebie lub swoich bliskich.

Dzień 19 maja był dniem prezentacji jubileuszowego programu artystycznego  dla wszystkich uczniów i rodziców.

Frekwencja rodziców była imponująca (dziękujemy!). Zebrani występy swoich dzieci i nauczycielskiego chóru nagrodzili gromkimi brawami.

 

W części artystycznej wystąpili uczniowie przygotowani przez panie: Lucynę Mazur, Marię Łukaszuk, Judytę Barć, Katarzynę Roszniowską, Elżbietę Sobolewską, Monikę Więckowską - Rycyk, Annę Żółkiewicz, Joannę Twardak, Beatę Kolanowską. Oprawę muzyczną zapewnił pan Bartłomiej Mandzelowski, a prezentację multimedialną opracowała pani Marzena Śliwińska. Całością kierowała pani Dorota Myćka. Scenografię przygotowały panie: Maria Leszczyńska, Aneta Bober, Iwona Stabryła, Elżbieta Wójcik.

Wystawę „Dwójka Fotografii” można obejrzeć w holu szkoły do końca roku szkolnego. Zapraszamy.

  zdjęcia - SP2

 

 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010