SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

Wyniki Szkolnego Konkursu Chemicznego

W dniu 17.05.2018r. odbył się Szkolny Konkurs Chemiczny dla uczniów klas siódmych, którzy dopiero we wrześniu rozpoczęli „przygodę” z tym przedmiotem.

Celem konkursu było popularyzowanie chemii, jako bardzo ciekawej nauki przyrodniczej, wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozszerzaniem wiadomości zdobytych podczas lekcji, doskonalenie umiejętności odczytywania, analizowania i przetwarzania informacji z różnych źródeł oraz zapewnienie uczniom możliwości rywalizacji w wybranej dziedzinie wiedzy.

Zadania obejmowały wiedzę i umiejętności z 4 obszernych działów:

1.     Substancje i ich przemiany

2.     Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają

3.     Atomy i cząsteczki

4.     Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych.

Arkusz konkursowy zawierał 21 zadań zamkniętych i 4 zadania otwarte – przeznaczone dla bardzo dociekliwych uczniów.

I miejsce zdobyła Maja Jastrzębska, uczennica kl. 7b, która rozwiązała prawidłowo 87% zadań.

II miejsce uzyskała Zofia Grzebieniak, uczennica kl. 7d, a jej wynik był zaledwie o 1 pkt niższy od laureatki.

Na III miejscu znalazło się dwóch uczniów: Aleksandra Białas – kl. 7d i Bernardo Balzanokl. 7c zdobywając 80% punktów.

Wszystkim uczestnikom konkursu, a szczególnie zwyciężczyni - gratulujemy!

Tekst: Krystyna Dulęba

 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010