SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

KOCHAM CIĘ, DWÓJKO!

Już tradycyjnie w maju obchodzimy Święto Szkoły. Obchody rozpoczął uroczysty apel i złożenie kwiatów w Kąciku Patronki, następnie odbyły się zajęcia poświęcone patronce, a po nich Msza Św. kościele parafialnym.

Po mszy uczniowie przyszedł czas na program artystyczny, który był zaprezentowany dwukrotnie.

W tym roku artystyczna część Święta Szkoły, nosiła tytuł „Kocham Cię Dwójko” i wzorowana była na słynnym programie telewizyjnym „Kocham Cię Polsko”. Program był utrzymany w konwencji teleturnieju i służył propagowaniu i sprawdzaniu wiedzy o naszej szkole. Prowadzącą była Julia Jaklik, a kapitankami dwóch czteroosobowych drużyn zostały Ola  Biłas Zuzia Kita. W skład drużyny Oli weszli: Nadia Marczak, Milena Bonk i Piotr Błażejowski. Drużyna Zuzi to: Ewa Drabik, Ania Grzebień i Janek Koczera. Zdobyte przez drużyny punkty dzielnie liczyły „Liczydełka”: MałgosIa Kwolek i Emilka Dziuban.

Program podzielony był na rundy:

 „Dwójkowe zaułki” - zawodnicy mieli za zadanie odgadnąć miejsce, które było na zasłoniętej fotografii. Mogli to zrobić odpowiadając poprawnie na pytania o szkole.

 „Taniec z Dwójką” - trzykrotnie drużyny przyglądały się tańczącym na scenie dzieciom, by potem odpowiadać na bardzo szczegółowe pytania związane z obejrzanym występem.

 „Szalone literki”  - po otrzymaniu podpowiedzi od prowadzącej, drużyny musiały ułożyć wyrazy z liter, w które byli ubrani.

„Dwójkowe perełki” - drużyny odgadywały jakie konkursy odbywają się w szkole. W tej rundzie wystąpiły dzieci z klas drugich  uczęszczające na świetlicę szkolną.

 „Dwójka w obiektywie” - zadaniem drużyn było rozpoznanie na filmie sytuacji z życia szkoły.

 „Dwójka pod lupą” - zawodnicy musieli odgadnąć zagadki- opisy określające osoby pracujące w szkole.

„Łamańce językowe” - punkty dla drużyny w tej rundzie zdobywała osoba zapraszana z widowni, która w jak najkrótszym czasie musiała przeczytać jak najwięcej łamańców językowych.

"Urodziny Dwójki"- konkurencja polegała na tym, że w półokręgu złożonym na przemian z zawodników obu drużyn krążyła „wystrzałowa paczka”. Można ją było przekazać dalej tylko wtedy, gdy poprawnie udzieli się odpowiedzi na pytanie. W tej rundzie zwyciężyła drużyna, w rękach której paczka nie wybuchła.

"Koło fortuny” - odpowiedzi w tej rundzie dotyczyły uczniów naszej szkoły i procentowego podania wyniku. Jeżeli liczba była najbliższa wynikowi ankiety przeprowadzonej w szkole, wówczas drużyna kręciła kołem i mogła zdobyć dodatkowe punkty.

"Rundy muzyczne” - drużyny słuchały znanych szlagierów polskich i zagranicznych. Ich zadaniem było  podanie wykonawcy i tytułu piosenki, a potem wspólne zaśpiewanie piosenki ze specjalnie przygotowanymi słowami o naszej szkole.

Pomiędzy rundami pojawiał się przerywnik muzyczny  „Kocham Cię Dwójko” w wykonaniu szkolnego „Jazz Bandu” (Wojtek Putyra 4e, Rafał Taraban  5c, Malwina Carkowska 5c, Sandra Bocheńska 7d, Dawid Bocheński 7d) przygotowanego przez pana Piotra Florka. 

Widownia bawiła się świetnie, bardzo chętnie włączyła się do zabawy, śpiewu i….. tańca. Zatem można przypuszczać, że program podobał się widzom.

Nad dobrym kontaktem widowni z drużynami czuwał pan Bartłomiej Mandzelowski.

Zwyciężyła drużyna Zuzi, która otrzymała z rąk pani menager spółki z wielką odpowiedzialnością oraz siedzibą przy ul. Rymanowskiej 17 czyli z rąk pani dyrektor Marii Harajdy.- nagrodę, którą wspaniałomyślnie podzieliła się z drużyną przegraną.

Popołudniowy występ zaszczycił swoją obecnością pan burmistrz Tadeusz Pióro. Podczas swojego wystąpienia na ręce pani dyrektor złożył nauczycielom, pracownikom i uczniom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów w kolejnych latach pracy.

W tym roku program artystyczny przygotowali wychowawcy klas III (Małgorzata Czaban, Paulina Sabat, Anna Żółkiewicz) oraz nauczyciele przedmiotów ścisłych (Anna Dmitrzak, Joanna Giermańska, Justyna Kaszuba, Alicja Staruchowicz – Pastuszczak, , Elżbieta Wójcik, oraz wychowawcy świetlicy (Magdalena Bodziak, Bernadetta Florek i Andrzej Śliwka). Prezentację multimedialną wykonali: pani Marzena Śliwińska i pan Andrzej Pakosz.

Zespoły taneczne uczniów klas trzecich przygotowała do występu pani Anna Żółkiewicz, a uczniów klas pierwszych pani Monika Rycyk.

Małgorzata Czaban, Anna Żółkiewicz

 
  
 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010