SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

I i III miejsce w Konkursie Wojewódzkim!

I i III miejsce w Konkursie Wojewódzkim zorganizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie  w rękach naszych uczennic. Przypominamy, że celem konkursu Znam się na przyrodzie więc żyję z nią w zgodzie – przyroda mojej okolicy było m.in. uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej przyrody oraz na potrzebę dbania o środowisko, poznanie środowiska naturalnego, rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi i rozwój twórczych uzdolnień dzieci, poznawanie form ochrony przyrody w województwie podkarpackim, rozbudzanie świadomości ekologicznej i uwrażliwienie na piękno i problemy najbliższego środowiska.

 Konkurs był pod honorowym patronem:  Marszałek Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Do konkursu zgłosiło się 17 szkół z 11 gmin. Łącznie wpłynęło 137 prac, przy czym w pierwszej grupie wiekowej było to 81 prac, 44 prace w grupie drugiej i 12 prac w ostatniej z grup. Spośród nich jury nagrodziło 11, a 19 prac wyróżniło.

I miejsce zajęła Karina Piecuch, III Wiktoria Mataczyńska. Gratulujemy tak dużego sukcesu, jesteśmy dumni z naszych uczennic.

22 maja obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Nie bez powodu ta właśnie data została wybrana na finał konkursu. Do konkursu młodzież przygotowała Maria Trzeciak.

 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010