SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

W dniu  27.03.2019 odbył  się konkurs pt: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) , w którym  to wzięli udział  przedstawiciele - uczniowie naszej  Szkoły, jak  również przedstawiciele- uczniowie SP1.

Łączna liczba zawodników wyniosła 16  osób.  Konkurs składał  się z części  pisemnej , oraz ustnej , gdzie 1,2,3 miejsce zajęli:

Wojciech Urban  8b

Morzy Casper 8d

Jaklik  Julia 8b

Konkurs ten, ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

opiekunem konkursu jest mgr inż. Mirosław Bielec

 
 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010