SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

Szkoła Podstawowa nr 2  im. Św. Kingi w Sanoku

 Szkoła dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą.

 Zapewniamy naszym podopiecznym doskonałe warunki do nauki w bogato wyposażonych pracowniach – projektory multimedialne i laptopy (75% sal), tablice interaktywne, telewizory itd.

Dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów.

Uczniowie klas I uczą się w oddzielnym budynku

Obydwa budynki szkolne są monitorowane.

Bardzo dobrze przygotowujemy naszych absolwentów do kolejnego – gimnazjalnego - etapu nauczania, o czym świadczą wysokie wyniki Sprawdzianu.

W szkole realizowane są  różnorodne projekty edukacyjne.

W szkole funkcjonuje stołówka oraz świetlica, czynna do godz. 17.00.

Nasza szkoła nie tylko uczy, ale przede wszystkim wychowuje. Uczymy naszych wychowanków miłości i poszanowania dla Ojczyzny, Regionu, jego kultury i obyczajów.

W czytelni znajduje się Centrum Informacji Multimedialnej.

Wzbogacamy proces dydaktyczny w trosce o wszechstronny rozwój uczniów:

mamy bardzo szeroką i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych, zarówno dla dzieci starszych, jak też dla uczniów klas I-III,

organizujemy zajęcia edukacyjne poza terenem szkoły np.: w skansenie, w BWA, w Bibliotece Miejskiej itp.,

rozwijamy zdolności artystyczne uczniów poprzez systematyczne uczestnictwo w warsztatach artystycznych,

organizujemy wiele imprez i uroczystości szkolnych np.: piknik sportowo – rekreacyjny, Dzień Samorządności, Święto Szkoły

stwarzamy uczniom możliwość przeżycia sukcesu, wykazania się talentami, sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności oraz zdrowej rywalizacji i wymiany doświadczeń, a także świetnej zabawy.

 Stałe miejsce w kalendarzu imprez naszej placówki znalazły konkursy i turnieje o zasięgu międzyszkolnym: Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Sanoku, Międzyszkolny Turniej Ortograficzny –„Torreador”, Międzyszkolne Zawody Matematyczne „Supermatematyk” i „Mały Supermatematyk”, Międzyszkolny Turniej Ekologiczny „EKO-DZIECIAKI”.

Podejmujemy przedsięwzięcia proekologiczne.

W szkole można skorzystać z fachowych porad i pomocy pedagoga szkolnego.

Zapewniamy diagnozę i stałą opiekę logopedy.

Dzieci z wadami postawy uczestniczą w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

Dwa razy w tygodniu funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna.

Uczniowie o specyficznych trudnościach korzystają z zajęć wyrównawczych i rewalidacyjnych.

 

To wszystko przemawia za tym, że Rodzice, którzy poważnie myślą o zdobyciu rzetelnej wiedzy i dobrym starcie w życie

SWOJEGO DZIECKA

                 powinni wybrać SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2

 

 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010