SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

międzyszkolny turniej ortograficzny

31 marca 2008 r. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku odbył się trzeci już Międzyszkolny Turniej Ortograficzny "Tropami Obieżyświatów".

W tegorocznej edycji konkursu motywem przewodnim były podróże, a uczestnicy – reprezentanci sanockich szkół podstawowych - walczyli o tytuły: ORTOGRAFICZNEGO OBIEŻYŚWIATA w zmaganiach indywidualnych oraz ORTOGRAFICZNYCH TROPICIELI w konkurencjach drużynowych.

Po  uporaniu  się  z  najeżonym  pułapkami  testem,  uczestnicy  wzięli udział w podróży

w czasie, którą odbywali w szkolnej Izbie Regionalnej pod opieką historyczki, pani Teresy Fuksy. W tym czasie komisja konkursowa, po sprawdzeniu prac, wyłoniła laureatów indywidualnej części zmagań: I Ortograficznym Obieżyświatem została Olga Roman z SP 4 (opiekun Krzysztof Brajta), II miejsce zajął Dominik Adamiak z SP 1 (opiekun Halina Hatylak), trzecia była Justyna Niemiec z SP 3 (opiekun Urszula Wieczorek).

W drugiej, drużynowej części Turnieju, trzyosobowe reprezentacje szkół musiały się wykazać znajomością reguł pisowni i umiejętnością wykorzystania ich w praktyce, ale też sprawnym korzystaniem z mapy, a nawet talentem do rymowania.

Odpowiedzi oceniało jury w składzie: Lucyna Mazur (SP 2), Grażyna Seryłło (SP 6), Maria Polańska (SP 1), Małgorzata Bieda (SP 3) i Krzysztof Brajta (SP 4). W konkurencjach zespołowych najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 1 – drużyna w składzie: Edyta Kot, Dominik Adamiak i Adam Zoszak zdobyła tytuł ORTOGRAFICZNYCH TROPICIELI, II miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3: Justyna Ryniak, Mateusz Dąbrowski i Justyna Niemiec, a na miejscu trzecim uplasowała się drużyna gospodarzy – Szkoły Podstawowej nr 2: Agnieszka Kordus, Tomasz Kopiec i Maciej Zagórski.

W końcowej części Turnieju Pani Alicja Staruchowicz – Pastuszczak - zastępca dyrektora szkoły, dokonała podsumowania ortograficznych zmagań, a także wręczyła laureatom puchary oraz dyplomy i nagrody. Ta oficjalna część również była utrzymana w konwencji narzuconej przez motto tegorocznego Turnieju: „Tropami obieżyświatów” – nagrody ukryto w węzełkach podróżnych przymocowanych do sękatych kijków, zaś dyplomy miały formę listu żelaznego, uprawniającego zwycięzców i uczestników do swobodnych podróży po świecie ortografii.   

Pomysłodawczyniami i organizatorkami Turnieju są polonistki z naszej szkoły - Panie: Lucyna Mazur, Elżbieta Gładysz, Joanna Twardak i Dorota Myćka.
 

III Międzyszkolny Turniej Ortograficzny "TROPAMI OBIEŻYŚWIATÓW"
WYNIKI KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ
31 marca 2008 r.
Lp. Nazwisko i imię Szkoła Klasa Liczba punktów Nauczyciel przygotowujący
1

Olga Roman

SP4

6a

127,5

Krzysztof Brajta

2

Dominik Adamiak

SP1

6b

126

Halina Hatylak

3

Justyna Niemiec

SP3

6b

123,5

Urszula Wieczorek

4

Tomasz Kopiec

SP2

5a

122

Elżbieta Gładysz

5

Justyna Ryniak

SP3

6c

119

Małgorzata Bieda

6

Anna Szajnowska

SP4

6e

117,5

Barbara Omielczenko

7

Edyta Kot

SP1

6b

113,5

Halina Hatylak

8

Agnieszka Kordus

SP2

6a

113,5

Dorota Myćka

9

Aleksandra Kobylańska

SP4

6d

113

Barbara Omielczenko

10

Adam Zoszak

SP1

6c

108,5

Halina Więcek

11

Barbara Dżugan

SP6

5

95,5

Grażyna Seryłło

12

Mateusz Dąbrowski

SP3

6a

95

Małgorzata Bieda

13

Szymon Zdybek

SP6

5

90

Grażyna Seryłło

14

Maciej Zagórski

SP2

5a

80

Elżbieta Gładysz

15

Angelika Komarska

SP6

5

61,5

Grażyna Seryłło

 
III Międzyszkolny Turniej Ortograficzny "TROPAMI OBIEŻYŚWIATÓW"
WYNIKI KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ
31 marca 2008 r.
Szkoła Wyniki poszczególnych zadań Wyniki ogółem Miejsce
1 2 3 4 5
SP1

30

18

6

7

24

85

I

SP3

30

20

6

12

16

84

II
SP2

30

18

2

9

23

82

III
SP4

29,5

19

5

11

15

79,5

IV
SP6

22,5

17

3

5

5

51,5

V

PORADNIK WESOŁEGO PODRÓŻNIKA 2008

 
 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010