SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

XIII - MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
„TORREADOR” 2017

 

1.    CELE KONKURSU:

-    propagowanie idei poprawnej pisowni;

-    promowanie umiejętności stosowania w praktyce zasad ortograficznych języka polskiego;

-    kształcenie zdolności ortograficznej samokontroli;

-    rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego;

-    stworzenie możliwości rywalizacji i przeżycia sukcesu przez uczniów.

 2.    ORGANIZATORZY:

       Organizatorkami konkursu są nauczycielki języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 im Św. Kingi w Sanoku: Lucyna Mazur, Elżbieta Gładysz, Joanna Twardak, Dorota Myćka, Joanna Ziarko.

 3.    MIEJSCE:Szkoła Podstawowa nr 2 w Sanoku ul. Rymanowska 17, (tel. 46 327 56)

 4.    TERMIN KONKURSU: 6 kwietnia 2018 r., godz. 8.30

 5.    WARUNKI UCZESTNICTWA:

      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych. Szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczestników, wyłonionych drogą eliminacji szkolnych.

 6.    ZAKRES MATERIAŁU:

            Zasady ortografii i interpunkcji polskiej objęte podstawą programową dla szkoły podstawowej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu wyboru, sprawdzającego znajomość zasad ortografii i interpunkcji oraz umiejętność wykorzystania ich w praktyce.

 7.    PRZEBIEG KONKURSU:

      Uczniowie rozwiązują test wyboru. Miejsca są przyznawane według uzyskanej liczby punktów.

Nie przewiduje się miejsc exaequo. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku uczniów, komisja przeprowadzi dodatkową konkurencję rozstrzygającą.(dotyczy miejsc: I, II i III).

Dogrywka: Uczestnicy ustnie podają prawidłową pisownię wyrazów odczytywanych przez członka jury. Rywalizacja trwa do pierwszej pomyłki popełnionej przez jednego z uczestników.

 8.    OGŁOSZENIE WYNIKÓW, NAGRODY

·         Ogłoszenie wyników odbędzie się w tym samym dniu, bezpośrednio po sprawdzeniu prac konkursowych.

·         Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.

·         Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody.

 9.    ZGŁOSZENIA

 Zgłoszenia do konkursu (wg podanego wzoru) można przesyłać do
26 MARCA 2018 r.
:

·         pocztą na adres:    

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku

 ul. Rymanowska 17

 38-500 Sanok,

·         faksem:

 013 46 32756,

·         drogą elektroniczną (w temacie wiadomości należy wpisać: „Torreador” i nazwę szkoły):

 sp2.sanok@interia.pl

 

Wzór zgłoszenia (prosimy wypełnić pismem drukowanym):

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY..................................................

 

Adres e-mail ………………………………………………………………..

 

Opiekun ...........................................................................

 

Wykaz uczniów uczestniczących w konkursie:

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Nauczyciel przygotowujący

1.

 

 

 

Adres e-mail:

2.

 

 

 

Adres e-mail:

3.

 

 

 

Adres e-mail:

 

 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

      Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „TORREADOR”. Dotyczy to zarówno zgłaszających się uczniów, jak i nauczycieli - opiekunów zgłoszonych uczestników. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, uczestnikom konkursu oraz nauczycielom - opiekunom zgłoszonych uczestników przysługuje prawo do wglądu do własnych danych, ich poprawiania i usunięcia z bazy danych osobowych.

.

 
 

XII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY "TORREADOR"

XI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY "TORREADOR"

X MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY "TORREADOR"

IX MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY "TORREADOR"

VIII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY "TORREADOR"

VII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY "TORREADOR"

VI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY "TORREADOR"

V MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY "TORREADOR"

III MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY "Tropami Obieżyświatów"

 
 
 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010