SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

nasze innowacje

"Przez rekreację do sportu"
opracowanie: Joanna Piecuch, Katarzyna Roszniowska

Innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji ortograficznej w klasie II i III
"Rozśpiewana Ortografia"
opracowanie: Małgorzata Czaban

"Klub Młodego Matematyka"
opracowanie: Joanna Germańska, Alicja Staruchowicz - Pastuszczak

"Edukacja zdrowotna dla klas I - III szkoły podstawowej"
opracowanie: Renata Zagórska

"Wesoła Ortografia w Wesołej Szkole"
opracowanie: Mariola Brygidyn, Agnieszka Polańska, Agnieszka Wenc

Innowacja w nauczaniu j. angielskiego w ramach edukacji wczesnoszkolnej
z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych
opracowanie: Edyta Michalak

Innowacja realizowana w ramach lekcji matematyki w klasach IV - VI
"Mała Akademia Ekonomiczna"
opracowanie: Alicja Staruchowicz - Pastuszczak

"Cudze chwalicie, swego nie znacie" - projekt ścieżki edukacji regionalnej
na lekcjach j. polskiego, historii i godzin wychowawczych w klasach IV - VI
opracowanie: Teresa Fuksa, Lucyna Mazur

Innowacja realizowana w ramach zajęć świetlicowych -
"Rozwijanie zainteresowań krajoznawczo - turystycznych wśród dzieci klas I - III
opracowanie: Bernadetta Florek

Innowacja "Bezpieczna droga dla uczniów klas I - III
opracowanie: Anna Żółkiewicz

Innowacja poszerzająca programu nauczania z j. angielskiego
o elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych
i zadania z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności językowych

opracowanie: Małgorzata Dziuban, Agnieszka Kopiec

 
 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010