SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

 rada rodziców

Rodzice w szkole – razem skuteczniej!

...współpracujmy efektywnie,

bądźmy partnerami oraz inicjatorami...!

 Witamy!

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do odwiedzania naszego działu, w który znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące działalności Rady Rodziców w naszej szkole. Znajdziecie tu również linki do ciekawych stron poświęconych miejscu rodziców w systemie oświaty, na których będziecie mogli zapoznać się z prawami rodziców, a także nauczyć się jak mądrze z nich korzystać, aby móc pozytywnie i z korzyścią dla naszych dzieci wpływać na kształt wychowania uczniów w szkole.

Przypominamy jednocześnie, ze wszyscy razem, zarówno jak i My - Rodzice, tak i Nauczyciele, pracujemy na rzecz dobra naszych dzieci i tylko na drodze współpracy ze szkołą, a także partnerskiego dialogu z nauczycielami, możemy stworzyć naszym dzieciom bezpieczną i przyjazną przestrzeń w szkole.

Dlatego zachęcamy Państwa do czynnej współpracy z Radą Rodziców, a także do częstej obecności w szkole, rozmów z nauczycielami i współpracy z nimi.

Prezydium Rady Rodziców

 

Rola i zadania Rady Rodziców

 Rada Rodziców stanowi ważny filar wspierający działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną naszej szkoły. Czynny udział rodziców w procesie nauczania, kształtowania postaw dzieci, przekazywania im systemu wartości wspomaga i uzupełnia oddziaływania kadry pedagogicznej. Wychowawcy klas mogą zawsze liczyć na aktywną pomoc trójek klasowych. Radę Rodziców stanowią osoby bezinteresowne, oddane swojej działalności społecznej. Ich praca to całoroczna, prężna działalność.

Rada Rodziców wspiera różne szkolne akcje, inicjatywy i działania. Do kompetencji Rady Rodziców należy m in.:

--- Występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

--- Stanowienie o zasadach wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Rada Rodziców, chcąc wspierać działalność statutową szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

 

Ciekawe Linki

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

RODZICE W SYSTEMIE OŚWIATY

KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE

KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

RZECZNIK PRAW DZIECKA RP

EUROPEJSKA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

 

 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010