SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

KSIĘGA SUPER UCZNIÓW

Pod koniec każdego miesiąca wychowawca klasy w oparciu o swoją obserwację, analizę zeszytu uwag oraz w porozumieniu z nauczycielami uczącymi ma prawo zgłosić jednego ucznia do "KSIĘGI SUPER UCZNIÓW SP2".

 „Super Uczeń” to uczeń:

- który rozwija swoje pasje i zainteresowania,

- odznacza się wysoką kulturą osobistą,

- używa zwrotów i form grzecznościowych, zna i stosuje „magiczne słowa": dzień

- dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam,

- potrafi kulturalnie zachować się w różnych sytuacjach,

- harmonijnie współpracuje w zespole,

-jest życzliwy i otwarty na potrzeby innych,

- bezinteresownie pomaga innym,

-potrafi szanować pracę innych,

- jest odpowiedzialny,

-potrafi przewidywać skutki własnych zachowań dla bezpieczeństwa swojego i innych

ludzi,

-ma poczucia odpowiedzialności za mienie społeczne.

KSIĘGA SUPER UCZNIÓW

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Jan Koczera - klasa 5b

 

Uczeń w opinii kolegów jest: „miły, przyjacielski, grzeczny i kulturalny. Na lekcjach jest aktywny i ma dobre oceny, jest dobrze postrzegany przez nauczycieli.” Koleżanki również wypowiadają się o nim dobrze: „Janek jest bardzo koleżeński, lubi pomagać i chętnie wystawi pomocną dłoń gdy ktoś tego potrzebuje”. Opinie swoich uczniów potwierdza wychowawczyni klasy.

 

 

 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010