SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

KSIĘGA SUPER UCZNIÓW

Pod koniec każdego miesiąca wychowawca klasy w oparciu o swoją obserwację, analizę zeszytu uwag oraz w porozumieniu z nauczycielami uczącymi ma prawo zgłosić jednego ucznia do "KSIĘGI SUPER UCZNIÓW SP2".

 „Super Uczeń” to uczeń:

- który rozwija swoje pasje i zainteresowania,

- odznacza się wysoką kulturą osobistą,

- używa zwrotów i form grzecznościowych, zna i stosuje „magiczne słowa": dzień

- dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam,

- potrafi kulturalnie zachować się w różnych sytuacjach,

- harmonijnie współpracuje w zespole,

-jest życzliwy i otwarty na potrzeby innych,

- bezinteresownie pomaga innym,

-potrafi szanować pracę innych,

- jest odpowiedzialny,

-potrafi przewidywać skutki własnych zachowań dla bezpieczeństwa swojego i innych

ludzi,

-ma poczucia odpowiedzialności za mienie społeczne.

KSIĘGA SUPER UCZNIÓW

PAŹDZIERNIK

 Bartłomiej Rudy - klasa 2a

uczeń szczególnie wyróżniający się w klasie jest pogodny, szczery, otwarty na innych, bardzo komunikatywny i kulturalny. Odpowiedzialnie wykonuje każde powierzone mu zadanie. Sam podejmuje wiele inicjatyw i prac na rzecz klasy. Chętnie pomaga innym uczniom i nauczycielom. Potrafi współpracować z innymi dziećmi, często doskonale organizuje pracę w grupie. Podczas wyjść, wycieczek, uroczystości i zajęć zachowuje się wzorowo.

 

Martyna Wdowiak - klasa 5a

 

uczennica wyjątkowo obowiązkowa i sumienna, wzorowo wywiązuje się z powierzonych jej zadań. Wyróżnia się koleżeńską postawą, jest taktowna, uprzejma i życzliwa. Spontanicznie troszczy się o osoby, które potrzebują pomocy i wsparcia. Pomagając innym wykazuje się wielkim taktem, kulturą osobistą i cierpliwością.

 

LISTOPAD

 Martyna Łonyszyn - klasa 3b

uczennica obowiązkowa, systematyczna, chętnie podejmuje dodatkowe zadania. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy. Z powodzeniem bierze udział konkursach matematycznych i recytatorskich. Wyróżnia ją inteligencja, wrażliwość  i skromność. Jest miła, koleżeńska, pogodna i zawsze uśmiechnięta. Prezentuje wysoki poziom kultury osobistej i nienaganne maniery. Jest urzekająca i urocza w swoim zachowaniu.

 

Amelia Jaśkowiec- klasa 4c

Uczennica wzorowo wywiązująca się z powierzanych jej obowiązków. Podejmuje szereg inicjatyw na rzecz klasy. Wyróżnia się ogromnym taktem i kulturą osobistą. W relacjach koleżeńskich cechuje ją życzliwość i uprzejmość, zawsze służy pomocą. Swoją postawą wyróżnia się w klasie.

MAJ

Emilka Pietrycka - klasa  2a

Uczennica wzorowo i odpowiedzialnie wywiązująca się z powierzanych jej zadań i obowiązków. Jest życzliwą, otwartą, inteligentną, wrażliwą i skromną dziewczynką. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, zawsze grzecznie zwraca się do koleżanek, kolegów i nauczycieli. Potrafi kulturalnie zachować się w różnych sytuacjach. Bezinteresownie pomaga innym i szanuje ich potrzeby.  Reprezentuje klasę i szkołę w wielu konkursach. W bieżącym roku szkolnym pełni funkcję przewodniczącej klasy i sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków.  Swoją postawą wyróżnia się w klasie.

 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010