SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

LEKCJA W SALI OGNIK

Klasa 2a uczestniczyła w ciekawych zajęciach, które odbyły się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. Celem lekcji było poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. W sali "Ognik" uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami ewakuacji podczas pożaru oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Dzieciaki obejrzały edukacyjne filmy, odgrywały scenki, wzywając pomoc, a także stały się uczestnikami "sztucznego pożaru". Sprawnie i szczęśliwie przeprowadziły ewakuację z „płonącego” budynku. Uczniowie chętnie dzielili się wiedzą na temat działań, jakie należy podjąć w sytuacji zagrożenia oraz właściwego postępowania, zapobiegającego pożarom. Druga część zajęć odbyła się w remizie strażackiej. Tam ogromną atrakcją były wozy strażackie. Pod koniec zajęć wszyscy otrzymali zasłużone certyfikaty "Dzielnego małego strażaka". To były bardzo pouczające zajęcia.

tekst: Beata Kolanowska

   
 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010