SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

BEZPIECZEŃSTWO I UZALEŻNIENIA

Bezpieczeństwo oraz uzależnienia to tematyka spotkań które dwukrotnie odbyła klasa 7c z panią ppor. Sylwią Mataczyńską wychowawcą działu penitencjarnego w Sanoku oraz psychologiem panem Łukaszem Matuszem. Celem zajęć było przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi i nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, jednocześnie rozwijając samodzielne i twórcze myślenie. Dowiedzieli się, od czego może się człowiek uzależnić, jaki jest mechanizm uzależnienia i kto może pomóc w najbliższym środowisku jeżeli dziecko znajdzie się w trudnej sytuacji.  Zróżnicowane formy przemocy przybliżył uczniom pan Łukasz Matusz. Uczniowie dowiedzieli się za pomocą krótkiego filmu, na czym polega przemoc fizyczna bądź psychiczna. Na jakie zagrożenia są narażeni w sieci tj. pedofilia, wulgaryzmy, przemoc psychiczna. Pan psycholog przestrzegał uczniów przed zawieraniem znajomości przez Internet. Spotkania okazały się niezmiernie pouczające i interesujące dla uczniów.

tekst: Agnieszka Kopiec

 

 
 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010