SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

WARSZTATY MATEMATYCZNE DLA KLAS IV

W maju uczniowie wszystkich klas czwartych brali udział w warsztatach matematycznych „Poznajemy tajemnice szkoły,  czyli SP 2 w liczbach” w formie zabawy „w podchody” na terenie szkoły. Zawodnicy podzieleni na trzyosobowe zespoły kierując się zaszyfrowanymi wskazówkami musieli odnaleźć ukryte zadania, a następnie przystąpić do ich rozwiązania. Treść zadań dotyczyła naszej szkoły, a rozwiązując je uczniowie musieli wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności matematyczne. Efekty pracy każda z grup przedstawiła na plakatach.

Pomimo, że warsztaty odbywały się w godzinach popołudniowych, taka forma zajęć z matematyki spotkała się z ogromnym entuzjazmem wszystkich uczestników. Uczniowie byli bardzo zaangażowani, współpracowali ze sobą, dbali o to, aby ich zadania były jak najlepiej rozwiązane, przy okazji dobrze się bawiąc. Dodatkową atrakcją i niespodzianką na zakończenie warsztatów w każdej klasie był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Uczniowie wyszli ze szkoły zadowoleni, z poczuciem dobrze wypełnionych obowiązków.

                                                                                         relacja: A. Dmitrzak, M. Śliwińska

   

 

 

 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010