SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

ZAPISY DO SZKOŁY

 

Dyrekcja szkoły informuje, że od 1 marca  do 15 marca 2018r do godz.15.00.

Prowadzone są ZAPISY dO Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku

na rok szkolny 2018/2019

  

DO KLASY PIERWSZEJ ZAPISUJEMY DZIECI URODZONE w 2011 r. (siedmiolatki):

karta zgłoszenia dziecka -  załącznik nr 1a - uczniowie z obwodu

 

Taka sama kartę zgłoszenia należy wypełnić w przypadku zapisu ucznia zamieszkałego w obwodzie naszej szkoły i rozpoczynającego naukę w nowym roku szkolnym w dowolnej klasie  - załącznik nr 1a

 

Dzieci można zapisywać w sekretariacie w godz.
od 7.30 do 15.15.

  Dokonując zapisu należy przedłożyć następujące dokumenty:

·         karta zgłoszenia,

·         odpis aktu urodzenia dziecka.

Karty zgłoszenia dostępne są w sekretariacie szkoły lub można je pobrać ze strony internetowej szkoły: www.sp2.sanok.pl.

 

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Przy zapisie dziecka należy wypełnić wniosek:

 

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły -  załącznik nr 1b  - uczniowie spoza obwodu

 

Dokonując zapisu należy przedłożyć następujące dokumenty:

·         wniosek o przyjęcie dziecka,

·         odpis aktu urodzenia dziecka (może być kserokopia tego dokumentu).

Wnioski o przyjęcie dziecka dostępne są w sekretariacie szkoły lub można je pobrać ze strony internetowej szkoły: www.sp2.sanok.pl.

 

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły  uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie
od 19.03. do 28.03 2018r. oraz od 8 maja do 14 maja 2018r. w przypadku prowadzenia postępowania uzupełniającego.

 

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych zgodnie z Zarządzeniem  nr 24/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30.01.2018r.

harmonogram (plik w formacie jpg)

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący zawarte w Uchwale Nr XXXII/294/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010