SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

ZAPISY DO SZKOŁY

 

Dyrekcja szkoły informuje, że od 25 LUTEGO  do 8 marca 2019r do godz.15.00.

Prowadzone są ZAPISY do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku

na rok szkolny 2019/2020

  

DO KLASY PIERWSZEJ ZAPISUJEMY DZIECI URODZONE w 2012 r. (siedmiolatki):

karta zgłoszenia dziecka -  załącznik nr 1a oraz -załącznik nr 2 uczniowie z obwodu

 

Taka sama kartę zgłoszenia należy wypełnić w przypadku zapisu ucznia zamieszkałego w obwodzie naszej szkoły i rozpoczynającego naukę w nowym roku szkolnym w dowolnej klasie  - załącznik nr 1a oraz załącznik nr 2

 

Dzieci można zapisywać w sekretariacie w godz.
od 7.00 do 16.00.

  Dokonując zapisu należy przedłożyć następujące dokumenty:

·         karta zgłoszenia,

·         odpis aktu urodzenia dziecka.

Karty zgłoszenia dostępne są w sekretariacie szkoły lub można je pobrać ze strony internetowej szkoły: www.sp2.sanok.pl.

 Podczas zapisu należy również złożyć wypełnioną kartę aktywacji konta w dzienniku elektronicznym Załącznik 3 - Karta aktywacji konta  w dzienniku elektronicznym

 

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. Przy zapisie dziecka należy wypełnić wniosek:

 

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły -  załącznik nr 1b oraz załącznik nr 2

 

 - uczniowie spoza obwodu

 

Dokonując zapisu należy przedłożyć następujące dokumenty:

·         wniosek o przyjęcie dziecka,

·         odpis aktu urodzenia dziecka (może być kserokopia tego dokumentu).

Wnioski o przyjęcie dziecka dostępne są w sekretariacie szkoły lub można je pobrać ze strony internetowej szkoły: www.sp2.sanok.pl.

 

Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły  uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie
od 12.03. 2019 r.do 25.03 2019r. oraz od 7 maja do 14 sierpnia 2019r. w przypadku prowadzenia postępowania uzupełniającego.

 

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych zgodnie z Zarządzeniem  nr 17/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29.01.2019r.

INFORMACJA (plik w formacie pdf)

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący zawarte w Uchwale Nr XXXII/295/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010